Thư Tòa soạn

Bạn đọc thân kính,
Tập san này mang tên TỔ QUỐC. Hiểu theo Voltaire “Tổ quốc, đó là cái tên vừa êm ái nhất, vừa vĩ đại nhất có thể làm vang dội tai chúng ta. Ở đó nó ca ngợi tình yêu, sự nồng nhiệt, sự hy sinh và danh dự ”. Hiểu theo Lamennais “Tổ quốc, đó là bà mẹ chung, là sự hòa hợp trong đó những cá nhân riêng rẽ thông cảm và hòa đồng với nhau: đó là cái tên thiêng liêng tiêu biểu cho sự tự ý dung hợp tất cả quyền lợi thành một quyền lợi, tất cả mọi đời sống thành một đời sống vĩnh viễn trường tồn ”. Nguyễn Đình Chiểu thì quả quyết: “Muôn dặm giang sơn triều thánh đó, giang sơn còn hơi thánh hãy còn. Nghìn trùng hồn phách nạn dân này, hồn phách mất tiếng dân nào mất”.
Ở đây, TỔ QUỐC là tiếng nói từ suy tư và ước vọng của nhân dân Việt Nam.
Suy tư là vận dụng trí tuệ để thực hiện trách nhiệm đối với dân tộc trước những thử thách và hy vọng của hôm nay và ngày mai.
Ước vọng tha thiết nhất của nhân dân Việt Nam ngày nay là đất nước có tự do dân chủ, bởi vì có tự do dân chủ mới động viên được ý kiến và sáng kiến, mọi khối óc, mọi trái tim và mọi bàn tay để tiến tới mục tiêu “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh ”.
Cố gắng hướng tới “ sự hòa hợp trong đó những cá nhân riêng rẽ thông cảm và hòa đồng với nhau … sự tự nguyện dung hợp tất cả quyền lợi thành một quyền lợi, tất cả mọi đời sống thành một đời sống vĩnh viễn trường tồn ”, chúng tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để góp phần xóa bỏ hận thù, xóa bỏ định kiến xuất phát từ quá khứ xung đột, ý thức hệ, thành phần giai cấp, khác biệt tôn giáo, sắc tộc, địa phương …để tiến tới hòa giải và hòa hợp dân tộc trong một cố gắng chung là xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, đa nguyên và giầu mạnh, một nước Việt Nam có chỗ đứng ngang nhau cho tất cả mọi người, một nước Việt Nam xứng đáng để những con ngưới hôm nay góp sức xây dựng và các thế hệ mai sau có thể tự hào.
TỔ QUỐC không thuộc về một đảng phái, một xu hướng chính trị riêng biệt nào.
Nhằm “ ca ngợi tình yêu, sự nồng nhiệt, sự hy sinh và danh dự ”, TỔ QUỐC không đăng tải những ý tưởng cực đoan, quá khích, cổ vũ bạo lực, kêu goi bạo loạn lật đổ, những chỉ trích, phê phán quá gay gắt, nặng nề …
TỔ QUỐC, với năng lực hạn chế của mình sẽ cố gắng phấn đấu góp phần, dù rất nhỏ, vào công cuộc “khai dân trí, chấn dân khí” đặng xây dựng con người Việt Nam mới có tri thức chính trị-kinh tế -xã hội tiên tiến, có tấm lòng bao dung, nhân hậu.
Hy vọng với sự đóng góp nhiệt thành của đông đảo đồng bào trong và ngoài nước TỔ QUỐC sẽ thực sự là tiếng nói từ suy tư và ước vọng của nhân dân Việt Nam và sẽ được trân quý đón nhận.
BAN BIÊN TẬP


Hội Đồng Cố Vấn

Nguyễn Minh Cần - Phạm Quế Dương – Nguyễn Thanh Giang – Nguyễn Hộ - Nguyễn Gia Kiểng – Bùi Tín –


-------------


Ban biên tập

Nguyễn Phương Anh - Phạm Quế Dương – Phạm Hồng Đức - Nguyễn Thanh Giang – Phan Thế Hải – Nguyễn Văn Hiệp - Vương Quốc Hoài - Nguyễn Chính Kết - Trần Lâm – Tuệ Minh - Vũ Cao Quận – Trương Nhân Tuấn – Đặng văn Việt - Phạm Việt Vinh.


-------------


-------------

(60)2009

-------------

(58)2009

-------------

(57)2009

-------------

(56)2009

-------------

(55)2009

-------------

2008
-------------

2007

-------------

2006

-------------