2/13
21-11-2004
Thủ tướng Viktor Janukowitsch và ứng viên đối lập Viktor Juschtschenko đều tuyên bố thắng cuộc bầu cử Tổng thống vòng nhì. Phe đối lập tố cáo có gian lận bầu cử.