13/13
3-12-2004
Toà án Tối cao của Ukraine chính thức ra lệnh chỉ lập lại cuộc bầu cử Tổng thống vòng nhì vào ngày 26-12-2004.